Tạp chí Sông Hương - Số 232 (tháng 6)
Trong bóng chiều
09:48 | 11/06/2008
Người con gái đã quay lưng và bước điNơi ấy tôi ngồi trong bóng chiềuGẩy tình tang lên cây đàn cũ

Người con gái lại đến
nhìn tôi rồi quay lưng bước đi
Trong bóng chiều tôi ngồi ôm cây đàn
Nghe tiếng gió lao xao hương lạ

Người con gái lại đến
nhìn
quay lưng bước đi
Trong bóng chiều tôi ngồi ôm cây đàn
Đếm những bước chân
Như tiếng mưa rơi trên mặt sông
Giữa một ngày thu xa xôi nào đấy.

TRẦN BÁ ĐẠI DƯƠNG
(nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008)
Các bài mới
Dạy tôi (11/06/2008)
Ma thuật ngón (11/06/2008)
Các bài đã đăng
Tháng 5 (11/06/2008)
Làm bố (11/06/2008)
Mẹ (10/06/2008)
Đêm Huế (10/06/2008)