Tạp chí Sông Hương - Số 233 (tháng 7)
Cảm xúc Hightech
16:45 | 15/07/2008
PHẠM XUÂN PHỤNG...Trên thế giới chỉ có Ngài Hightech Rộng - hẹp, thấp - cao tuỳ ý lắp vào...

 

Sẽ có lúc trên toàn trái đất
Những ông thợ nề, thợ mộc
Tiêu vong như khói tầng cao
Trên thế giới chỉ có Ngài Hightech
Rộng - hẹp, thấp - cao tuỳ ý lắp vào

Sẽ có lúc không còn nhẫn cưới
Những bào thai tự chúng hoài thai
Lễ kết hôn chỉ còn trong sách cũ
Và những đêm trăng vắng tiếng thở dài

Những sinh vật sinh ra nhờ Hightech
Mỗi xác thân chứa mấy mảnh linh hồn

Cuộc mua bán không ai nhìn ai cả
Chỉ nhìn vào con số thấp cao
Sàn chứng khoán sẽ thay quầy giao dịch
Rồi cũng được thay bằng tháp ra vào

Mọi nghi lễ được lập trình hoàn hảo
Những trò chơi đã biết trước chu trình
Trái bóng lăn từ đôi chân điện tử
Gõ hồi chuông là rô - bốt thông minh

Mỗi cơn gió cũng định giờ tan biến
Và ánh trăng mờ tỏ theo phiên

Toàn vũ trụ chỉ có Ngài Hightech
Mặc định tồn vong, quy định vui buồn

Nhưng nhân loại có một người không chịu
Nên làm thơ cảnh tỉnh những người điên!

                                                         Huế, mùa hạ 2007

(nguồn: TCSH số 233 - 07 - 2008)

Các bài mới
Nhớ và ghi (17/07/2008)
Các bài đã đăng
Lá trắng (15/07/2008)
Nhớ San (15/07/2008)
Một mình (15/07/2008)
Thấy và không (15/07/2008)