Tạp chí Sông Hương - Số 158 (tháng 4)
Thơ Dự Thi 4-2002
16:53 | 15/08/2008
Nguyễn Văn Phương - Nguyễn Văn Vinh - Huỳnh Lê Nhật Tấn


NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Bài thơ trên võng

Tôi nằm trên võng đong đưa
Lại qua qua lại hai bờ

Không
Võng chừ là một dòng sông
Mắc hai đầu móc
Biển đông
Núi ngàn
Còn tôi là chiếc thuyền nan
Nằm trong lòng võng
Dệt ngàn sóng reo
Ru tôi giấc ngủ ban chiều
Trong mơ tôi thấy
Cánh diều bay lên

NGUYỄN VĂN VINH

Một
            Kính tặng Bùi Giáng

Một mưa một nắng một đời
Một xanh rêu
Với
Một đời lãng du
Một chiều thoát khỏi phù hư
Một dòng thơ
Ngộ
Gọi mù sa bay
        Huế, 2002

HUỲNH LÊ NHẬT TẤN

Vô tình

Tôi mộng vườn hoa bước pha cảnh sắc
vòm men tơ đan toả sáng

ủ ẩm giấc mơ sườn núi cao
môi hồng chín bờ môi

tỉnh
mặt đất vô cùng nhô
nguyệt cười
mưa rơi nhịp tựa mắt

thời nhàn nghe trăng gió mây kia
căng đổi ngày
lòng ta vững chãi
khác ở hoa sương

em tỏ tình tôi ngước hôn đêm sao băng
ta như Bụt?
Vẽ chân dung em
Ơ gió...
                                   
Tháng 4/2001

(nguồn: TCSH số 158 - 04 - 2002)

 

  

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng