Tác giả: Đoàn Lan Hương
Nhớ mưa Huế


Nhạc và lời: Đoàn Lan Hương