Tác giả: Nguyễn Việt
Hương Thọ tôi về
Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ:   LÊ VĨNH THÁI
Đêm sông Hương

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ:  PHẠM BÁ THỊNH