Tác giả: Phạm Phước Nghĩa
Liên khúc màu cờ theo dấu chân Người


Nhạc và lời: PHẠM PHƯỚC NGHĨA