Câu chuyện hôm nay
Chặt chẽ trong quá trình xét tặng danh hiệu
09:18 | 16/10/2018

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức cuộc họp nhằm chuẩn bị cho phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng các danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú (NSND, NSƯT) và danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú (NNND, NNƯT) năm 2018.

Chặt chẽ trong quá trình xét tặng danh hiệu

Theo báo cáo Vụ Thi đua – Khen thưởng (Bộ VHTTDL) về công tác xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đã tổ chức phiên họp toàn thể để xét 103 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNND và 740 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT. Kết quả, có 67 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNND và 580 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước. Bộ VHTTDL đã cho đăng danh sách 67 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNND và 580 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT đã được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ trong 15 ngày làm việc để lấy ý kiến của nhân dân trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Về công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, Bộ VHTTDL đã tổ chức họp 5 Hội đồng chuyên ngành các lĩnh vực Múa, Sân khấu, Âm nhạc, Điện ảnh, Phát thanh – Truyền hình để xét 105 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 359 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT. Căn cứ kết quả cuộc họp, có 84 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 310 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đạt tỉ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng chuyên ngành, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước. Bộ VHTTDL đã cho đăng danh sách 84 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 310 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đã được 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ trong 15 ngày để lấy ý kiến của nhân dân trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT và danh hiệu NNND, NNƯT năm 2018 đề nghị các đơn vị tiếp tục chuẩn bị báo cáo chi tiết hơn để phục vụ cho cuộc họp của Hội đồng cấp Nhà nước, bao gồm các thủ tục, hồ sơ đầy đủ theo quy định tại các Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cuộc họp của Hội đồng cấp Nhà nước là bước đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quá trình xét tặng các danh hiệu cao quý nhằm tôn vinh những nghệ sĩ, nghệ nhân đã có nhiều cống hiến. Do đó, công tác chuẩn bị phải bài bản, chặt chẽ, khoa học và bám sát các quy định pháp luật về xét tặng các danh hiệu là yếu tố quan trọng hàng đầu...

Theo Minh Sơn - ĐĐK

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng