Thời sự Văn chương
“Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp”
09:55 | 10/09/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam uỷ quyền cho Liên chi hội Nhà văn Việt Nam khu vực phía Bắc tổ chức Hội thảo: “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp”. Hội thảo diễn ra ngày 7/9/2018 tại Nhà khách Đoàn 16 - Khu du lịch Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên.

“Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp”
Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên, Cục Chính trị Quân khu 1, Hội Nhà văn Việt Nam cùng hơn 120 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thuộc 23 tỉnh thành phía Bắc.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, nhà văn Đình Kính - Liên chi hội trưởng Liên chi hội Nhà văn Việt Nam khu vực phía Bắc - nhấn mạnh: “Hội thảo rất muốn được nghe những ý kiến thật sự trung thực với nhận thức của các nhà văn, vì chỉ trên cơ sở trung thực với nhận thức của mình mới hi vọng đóng góp được cái gì. Trung thực với nhận thức của bản thân và được trung thực với nhận thức đó (trong lí luận phê bình và cả trong sáng tác) sẽ góp phần tạo thêm động lực phát triển văn học. Hội thảo mong được nghe những điều nói thẳng, nói thật, nói hết, nhưng không khuyến khích lấy diễn đàn này như một cơ hội trút xả ẩn ức cá nhân phi học thuật”.

Với tinh thần đó, hơn 20 tham luận được trình bày tại Hội thảo đã gặp nhau trên những vấn đề rất cơ bản:
- Mong muốn tác phẩm hay.            
- Tác phẩm hay vừa là mong muốn, vừa là trách nhiệm.
- Nhà văn phải có một cái gì đó để gửi vào một địa chỉ nào đó.
- Muốn có tác phẩm hay thì phải có nhà văn hay, muốn có tác phẩm lớn thì phải có nhà văn lớn.
- Phải có điều kiện thì tài năng mới trở thành yếu tố quyết định tác phẩm hay.
- Văn chương phải thặng dư tính người; nhà văn lớn phải là nhà nhân văn lớn.
- Nhà văn phải có khả năng khái quát con người thời đại mình một cách nghệ thuật.
- Nhà văn phải có một phông văn hoá, triết mĩ, một tầm tư tưởng.
- Nhà văn phải trải đời.
- Viết khác với lao động sáng tạo nghệ thuật.
- Tài năng phải được kiểm định, thẩm định, sàng lọc bởi thời gian.
 
K800 IMG 1179
 
Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu tổng kết Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đánh giá cao chất lượng của Hội thảo. Để có thêm nhiều tác phẩm hay, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tập hợp, động viên, khuyến khích các tài năng phát triển; đổi mới phương thức hoạt động Hội, coi trọng đầu tư chiều sâu, chất lượng và hiệu quả, làm tốt công tác bảo vệ hội viên. “Tự do sáng tạo là một phạm trù lịch sử; không có cái gọi là tự do sáng tạo tuyệt đối ở bất cứ đâu, bất cứ thời nào. Tuy nhiên, Hội Nhà văn Việt Nam, trong thẩm quyền của mình, sẽ bảo vệ tốt nhất quyền tự do sáng tạo của các nhà văn” - người lãnh đạo cao nhất Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh.

Theo VNQĐ
 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng