Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Triển khai nhanh chi trả gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
14:22 | 27/04/2020

Sáng 27/4, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 đã có cuộc họp giao ban với các địa phương, đơn vị về vấn đề triển khai chi trả gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đợn vị triển khai nhanh chi trả gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ưu tiên chi trả cho nhóm 4 đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 30/4.

Được biết, đến nay, tỉnh đã tạm cấp 173 tỷ đồng (đợt 1) từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã và thành phố Huế để bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người dân, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương có phương thức chi trả phù hợp, việc chi trả phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, có giám sát chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi trong thực hiện chính sách.

 

 

PV

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng