Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Thừa Thiên Huế: Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh.
20:26 | 06/09/2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá có 3 nội dung và 11 tiêu chí. Cụ thể:

Trước khi mở cửa kinh doanh đón khách và nhân viên

Tiêu chí 1: Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn màn hình máy tính, bàn phím, chuột máy tính, bàn, ghế bằng dung dịch tẩy rửa; Treo bảng “Đảm bảo điều kiện chống dịch” được cơ quan nhà nước cấp.

Tiêu chí 2: Bố trí các loại thiết bị về phòng chống dịch trong phạm vi điểm dịch vụ để khách hàng, nhân viên sử dụng (máy đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay sát khuẩn trước cửa, xà phòng sát khuẩn ở nơi vệ sinh, khẩu trang, thùng rác).

Tiêu chí 3: Máy tính dùng để chơi game online được đặt khoảng cách giữa hai máy (hoặc khoảng cách ngồi giữa hai người chơi) tối thiểu là 1 mét. Bố trí giữa hai máy đối diện và giữa 2 vị trí ngồi cạnh nhau tấm chắn chống giọt bắn.

Tiêu chí 4: Tăng cường thông khí tại các phòng đặt máy tính, có người chơi game online ... của điểm dịch vụ bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hoặc có các giải pháp phù hợp khác.

Trong lúc hoạt động, kinh doanh

Tiêu chí 5: Người chơi game, nhân viên lao động được đo thân nhiệt, rửa tay, sát khuẩn trước khi vào - ra điểm chơi game online. Trong lúc chơi game phải đeo khẩu trang

Tiêu chí 6: Chủ đại lý, nhân viên, người chơi game online bắt buộc đeo khẩu trang trong lúc làm việc và chơi game online

Tiêu chí 7: Chủ điểm game online thường xuyên nhắc nhở khách hàng, nhân viên thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu, rửa tay đúng cách, khai báo y tế,…)

Tiêu chí 8: Chủ đại lý, nhân viên, người chơi game đảm bảo khoảng cách trong giao tiếp, làm việc

Tiêu chí 9: Chủ điểm game thông tin lập tức đến cơ quan chức năng , cơ quan y tế tại địa phương ngay khi phát hiện người chơi game, nhân viên có dấu hiệu sốt, ho tại điểm dịch vụ

Tiêu chí 10: Trong khuôn viên điểm kinh doanh game online tối đa không quá 50 người có mặt cùng một lúc

Sau khi khách nghỉ

Tiêu chí 11: Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn màn hình máy tính, bàn phím, chuột máy tính, bàn, ghế bằng dung dịch tẩy rửa để đón khách mới thay thế vào vị trí.

Theo quyết định, đại lý đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19 được hoạt động nếu đạt từ 09 tiêu chí trở lên. Đạt từ 06 tiêu chí đến dưới 09 tiêu chí: Đại lý tương đối đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 3 ngày kể từ khi có kết quả đánh giá và được Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra định kỳ; Đạt dưới 06 tiêu chí: Đại lý không đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, đại lý tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

Các tiêu chí bắt buộc phải đạt bao gồm tiêu chí số 2, tiêu chí số 3,  tiêu chí số 5, tiêu chí số 6, tiêu chí số 7, tiêu chí số 10. Trường hợp các tiêu chí này không đạt, đại lý tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động trở lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

 

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng