Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Tạm dừng bán vé tàu cho hành khách từ Sài Gòn đi Huế
08:52 | 08/07/2021

Ngày 07/7, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội có công văn 1336/VTHN-KDVT về việc tạm dừng bán vé cho hành khách từ Sài Gòn đi Huế theo đề xuất của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội yêu cầu các chi nhánh vận tải đường sắt không bán vé cho cho hành khách đi từ Sài Gòn đến ga Huế từ ngày 06/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với hành khách đã mua vé có ga đi là Sài Gòn và ga đến là ga Huế và có vé đi tàu từ ngày 06/7/2021 trở đi được trả vé không thu phí. Các quy định về trả vé thực hiện theo hiện hành.

Trước đó UBND tỉnh đã có công văn 5782/UBND-GT đề nghị xem xét cho tạm dừng bán vé và không đón khách tại ga đường sắt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đi Huế nhằm đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19.

UBND tỉnh cũng đã ban hành công văn về việc tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh.

Thực hiện công điện của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã yêu cầu Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh.

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng