Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Ngày 8/8, TT Huế ghi nhận thêm 21 ca mhiễm Covid - 19
09:56 | 09/08/2021

Tối 8/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 công bố thêm 21 ca nhiễm SARS CoV-2 mới.

Ngày 8/8, TT Huế ghi nhận thêm 21 ca mhiễm Covid - 19
Ảnh minh họa (internet)

Theo đó, các bệnh nhân đều trở về từ vùng dịch và được đưa đi cách ly tập trung.

Bệnh nhân 206168, sinh năm 1972, quê quán: Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/7/2021: đi xe ôtô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/7/2021: 13h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 206169, sinh năm 1999, quê quán: Lộc Sơn, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/07/2021: đi xe ôtô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 01/8/2021: 08h30 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 206177, sinh năm 1986, quê quán: Quảng Lợi, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 29/7/2021: đi tàu hỏa từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/7/2021: 13h00 đến Ga Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 206178, sinh năm 1986, qQuê quán: Vinh Hưng, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.- Ngày 30/7/2021: đi xe ôtô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế.  Ngày 31/7/2021: 14h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210456,  sinh năm  2019, quê quán: Hải Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 19/7/2021: đi xe ôtô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 20/7/2021: 7h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210457,  sinh năm 1966, quê quán: Quảng Thành, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 29/7/2021: đi tàu hỏa từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/7/2021: 13h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210458, sinh năm 1995, quê quán: Vinh An, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 27/7/2021: 13h00 đi xe máy từ thành phố Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 27/7/2021: 15h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210459,  Năm sinh: 2004, quê quán: Vinh An, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/7/2021: 6h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung

Bệnh nhân 210460,  năm sinh: 1992, quê quán: Vinh Hà, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi ở và làm việc: Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/7/2021: 13h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210461, Năm sinh: 2006, quê quán: Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/7/2021: 07h30 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210462, năm sinh: 2002, quê quán: Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/7/2021: 07h30 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210463, năm sinh: 2000, quê quán: Phú Mậu, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/7/2021: 07h30 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210464,  năm sinh: 2002, quê quán: Vinh Thanh, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/7/2021: 13h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210465, năm sinh  2019, quê quán: Vinh An, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.  Ngày 31/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 01/8/2021: đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210466,  năm sinh: 2008, quê quán: Phong Sơn, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.- Ngày 28/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế.  Ngày 29/7/2021: 8h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210467, nNăm sinh: 2002, quê quán: Vinh An, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 01/8/2021: đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210468, năm sinh: 1999,quê quán: Vinh An, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/7/2021: 6h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210469, năm sinh: 2004, quê quán: Vinh An, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/7/2021: 6h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210470.  Năm sinh: 2003, quê quán: Phú Cát, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 01/8/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 02/8/2021: 11h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210471,  năm sinh: 1999, quê quán: Vinh An, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 01/8/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 02/8/2021: 07h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh nhân 210472.  Năm sinh: 2016, quê quán: Vinh Hưng, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 30/7/2021: đi xe ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 31/7/2021: 14h00 đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung.

Ngày 07/8/2021, các bệnh nhân được xác định ca bệnh dương tính SARS-CoV-2.


Đến thời điểm hiện tại, Thừa Thiên Huế ghi nhận 141 trường hợp nhiếm Covid-19, trong đó, có 10 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh.

 

 

 

Nhuyên Phương

 

 


 

Các bài mới
Các bài đã đăng