Đất và người
Việt Nam tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch
15:33 | 07/09/2013

(SHO) - Ngày 04/9, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Việt Nam tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch
Du khách đến Huế

Cụ thể, quyết liệt áp dụng các biện pháp để tạo ra chuyển biến trong công tác quản lý môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, coi đây vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là công việc lâu dài nhằm xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện.

Đồng thời, giao cho một đơn vị trong ngành ở Trung ương và địa phương thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu, chỉ đạo, chịu trách nhiệm nếu để tình trạng mất an ninh, an toàn, chèo kéo, theo bám, chèn ép khách du lịch; tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng, quản lý các trung tâm mua sắm cao cấp, khu vui chơi giải trí hiện đại, của hàng lưu niệm tiện nghi, hấp dẫn để hút khách du lịch.

Phát động sự tham gia của cộng đồng dân cư trong việc đấu tranh, phòng ngừa các hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường du lịch.

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam


Bộ VHTTDL chủ trì đề xuất các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước; xây dựng mô hình quản lý các điểm, khu du lịch.

Hướng dẫn các địa phương và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các giải pháp bảo vệ an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này và tổng hợp định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị này trong quý II năm 2014.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới  đối với các yêu cầu của chỉ thị này…

P.V

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Huyền thoại K4 (26/07/2011)