Nhiếp ảnh
Đất nước Việt Nam trên Cửu đỉnh

“Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” (Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế) được Ủy ban Ký ức thế giới UNESCO Khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi danh là di sản tư liệu thế giới, ngày 08/5/2024.

Tác phẩm nhiếp ảnh Hồng Sáu

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Sáu. Hội viên nhiếp ảnh quốc tế FIAP, nguyên chi hội trưởng chi hội NSNA-VN Thừa Thiên Huế, hội viên hội VHNT-TT. Huế, cộng tác viên thân thiết của Tạp chí Sông Hương.

Những khoảnh khắc đẹp 04-24


Phạm Bá Thịnh - Hồ Ngọc Anh Tuấn

Những khoảnh khắc Huế 03SDB-24


Trương Vững - Nguyễn Trực - Văn Đình Huy

Những khoảnh khắc đẹp 2-24


Lê Minh - Đặng Văn Trân - Vĩnh Hướng - Lê Đình Hoàng

Những khoảnh khắc Huế 11-23


Hoàng Phước - Văn Đình Huy

Những khoảnh khắc đẹp 10-23


Lê Minh - Lê Đình Hoàng

Những khoảnh khắc đẹp 09SDB-23


Trương Vững - Hồ Ngọc Anh Tuấn

Những khoảnh khắc đẹp 09-23


Phạm Bá Thịnh - Hồ Ngọc Sơn

Những khoảnh khắc Huế 06SDB-23


Văn Đình Huy - Hoàng Phước

Những khoảnh khắc đẹp 05-23


Phạm Bá Thịnh - Nguyễn Trực

Những khoảnh khắc đẹp 12SĐB-22


Văn Đình Huy - Hồ Ngọc Sơn

Những khoảnh khắc đẹp 12-22


Lê Minh - Nguyễn Trung Thành

Những khoảnh khắc đẹp 11-22


Trần Hướng - Hồ Ngọc Anh Tuấn

Những khoảnh khắc đẹp 10-22


Lê Đình Hoàng - Ngô Thanh Minh

Những khoảnh khắc Huế 06SDB-22


Ngô Thanh Minh - Phạm Bá Thịnh

Những khoảnh khắc đẹp 12-21


Vĩnh Hướng - Phạm Bá Thịnh

Những khoảnh khắc Huế 10-21


Lê Minh – Nguyễn Hữu Đính – Phạm Bá Thịnh – Đặng Văn Trân

Trang 1/5
12 3 4 5