Văn nghệ trong nước
Nhà thơ Nguyễn Bính và bài thơ ít người biết
15:45 | 05/04/2016

Bài thơ "Thanh đạm" của nhà thơ Nguyễn Bính gợi cho người đọc sự liên tưởng về không gian làng quê Bắc Bộ trong thơ Nguyễn Khuyến, Tú Xương ở sự nghèo và thanh bạch.

Nhà thơ Nguyễn Bính và bài thơ ít người biết
Nhắc đến Nguyễn Bính là bạn yêu thơ nhớ ngay đến những bài thơ đượm chất đồng quê của ông như "Mưa xuân" , "Chân quê", "Cô lái đò", "Lỡ bước sang ngang"...

Ông còn có bài thơ rất đỗi dung dị, gợi cho người đọc sự liên tưởng về không gian làng quê Bắc Bộ trong thơ Nguyễn Khuyến, Tú Xương ở sự nghèo và thanh bạch.

Nhà tranh thì sẵn đấy,
Vợ xấu có làm sao,
Cuốc kêu dài bãi sậy
Hoa súng nở đầy ao.

Vườn mấy sào đất mới,
Trồng dâu và trồng cam,
Không ngại xa người tới,
Thăm tôi tôi cảm ơn.

Làng bên có rượu ngon,
Đêm nay ta đối ẩm,
Tre già đang cữ ấm,
Tha hồ mà măng non.

Đường làng không tiện xe,
Sớm mai người hãy ngược,
Cây nguyệt nằm suông mãi,
Tôi xin đàn người nghe...
 
Theo Chương trình Trang văn nghệ Chủ nhật - VOV2 (Đài TNVN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng