Văn nghệ trong nước
Nhiều tài liệu, hiện vật mới được giới thiệu tại triển lãm về Cách mạng tháng Tám
14:35 | 19/08/2020

Để góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nhận thức đầy đủ và sâu sắc vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn về thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức triển lãm chuyên đề Cách mạng tháng Tám - Mốc son lịch sử. Triển lãm đã khai mạc sáng 18/8/2020.

Nhiều tài liệu, hiện vật mới được giới thiệu tại triển lãm về Cách mạng tháng Tám
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Với hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, triển lãm hướng đến ba nội dung chính:

Mùa thu lịch sử

Trưng bày những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta.

Nhiều hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được giới thiệu trong phần trưng bày này, gồm: Bộ sưu tập truyền đơn, báo chí phát hành trước và trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bộ sưu tập vũ khí thô sơ tự vệ (gươm, giáo, mác, kiếm…) của nhân dân sử dụng trong ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền; Bộ sưu tập sắc lệnh, văn bản của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành trong những năm đầu của chính quyền cách mạng.

Bộ sưu tập vũ khí thô sơ tự vệ của nhân dân sử dụng trong ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền


Sức mạnh niềm tin

Giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự vận dụng sáng tạo cùng những bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hàng chục hiện vật, tài liệu, hình ảnh được chọn lọc trưng bày tại phần 2 minh chứng cho những thắng lợi của dân tộc ta sau Cách mạng tháng Tám, tiêu biểu là: Sách Phát động du kích chiến tranh do đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ biên soạn, xuất bản năm 1947; Guốc chèn pháo, Nạng chống xe đạp thồ được quân, dân ta sử dụng phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; Bút máy Parker 51 của đồng chí Tạ Quang Bửu, thành viên phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà dùng làm việc và kí các bản Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Đông Dương tại Hội nghị Giơ-ne-vơ từ ngày 1/5-21/7/1954; Sổ ghi chép của Trung tướng Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên dùng ghi chép diễn biến của chiến dịch tháng 3/1975; Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa VI ngày 02/7/1976 về tên nước, quốc kì, quốc huy, thủ đô và quốc ca; Máy thông tin PRC-25 được Lữ đoàn 101, Vùng 5 Hải quân sử dụng phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia từ năm 1975 - 1989.

Không gian trưng bày tại triển lãm


Tiếp bước vinh quang

Trưng bày nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước của toàn Đảng, toàn dân và quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với nhiều hiện vật tiêu biểu như: Một số bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đăng trên báo Nhân Dân từ năm 1987-1990, đã tạo ra một hơi thở mới trong xã hội ở những năm đầu của công cuộc đổi mới đất nước; Nhật kí công trình Đường dây điện 500KV Bắc Nam; Huy hiệu lao động sáng tạo; Bằng sáng chế; Một số phương tiện, dụng cụ y tế phục vụ công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua…

Không gian trưng bày tại triển lãm


Triển lãm đã khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kì mới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRƯNG BÀY TẠI TRIỂN LÃM:

Bộ sưu tập truyền đơn, báo chí phát hành trước và trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945


Lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2/9/1945


Hình ảnh Việt Nam Giải phóng quân tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945


Theo Tùng Phương - VNQĐ

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng