Nghiên Cứu & Bình Luận
“Khai thác tối đa tiềm năng đội ngũ cán bộ văn học, nghệ thuật”
15:24 | 09/06/2008
LTS: Ngày 19/12/2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo, Hội đã có buổi ra mắt nhân dịp gặp mặt thân mật đại biểu cơ quan báo chí toàn quốc vào ngày 20/5/2008.Chúng tôi xin lược trích bài phát biểu của đồng chí Phùng Hữu Phú - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.


Lịch sử và thực tiễn vô cùng phong phú của đời sống văn học, nghệ thuật cho phép chúng ta nhận định rằng: lý luận, phê bình văn nghệ là một thành tố hữu cơ của quá trình vận động và phát triển của văn nghệ. Đó chính là quá trình bản thân văn nghệ tự ý thức về mình, tự khẳng định, tự điều chỉnh để không ngừng hoàn thiện. Điều đó có nghĩa là lý luận, phê bình văn nghệ là một hoạt động không thể thiếu, thậm chí rất quan trọng, góp phần tạo nên đời sống văn nghệ hoàn chỉnh, phát triển toàn diện gắn với một thời kỳ lịch sử. Với vai trò đó, lý luận, phê bình văn nghệ vừa đồng hành với sáng tác để thấu hiểuđồng cảm, vừa là nhân tố đánh giá, phán đoándự báo, góp phần phát hiện quy luật vận động, điều chỉnh và định hướng cho sáng tác, cho quá trình phát triển văn nghệ theo quy luật của chính nó, đáp ứng đòi hỏi khách quan của đời sống văn nghệ.
Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thật là nặng nề. Hội đồng lại mới thành lập, cái gì cũng mới, chưa hình dung hết những thử thách, đòi hỏi còn ở phía trước. Các thành viên của Hội đồng đa số là cán bộ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực này, giàu kinh nghiệm và tâm huyết, song số lượng có hạn, lại đang phải đảm đương nhiều công việc khác… Để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội đồng đã xác định một phương châm quan trọng, có ý nghĩa quyết định là cùng với việc phát huy vai trò nòng cốt của các thành viên Hội đồng, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các Hội văn học, nghệ thuật Trung ương và các địa phương với các cơ quan liên quan, mở rộng đội ngũ cộng tác viên và chuyên gia nhằm khai thác tối đa tiềm năng đội ngũ cán bộ văn học, nghệ thuật có tâm huyết, trình độ và kinh nghiệm trong việc đóng góp trí tuệ, công sức để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng.
Những công việc sắp tới của Hội đồng sự kiến triển khai trong năm 2008 như tham gia tổng kết văn học, nghệ thuật Việt Nam trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; các Hội thảo về “Thị trường văn hoá, nghệ thuật ở nước ta hiện nay - Những vấn đề lý luận thực tiễn”, “Văn học với công chúng”, “Âm nhạc Việt Nam - Hiện đại và truyền thống”; các buổi toạ đàm về những sự kiện, hiện tượng văn học, nghệ thuật có tính thời sự trong đời sống văn nghệ hôm nay và việc ra mắt Bản tin Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; chuẩn bị cho ra đời Tạp chí của Hội đồng.
Hội đồng hy vọng và sẽ phấn đấu trở thành địa chỉ thân tình và tin cậy đối với tất cả các đồng nghiệp.

PHÙNG HỮU PHÚ
(nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008)

Các bài mới
Các bài đã đăng