Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao
16:01 | 22/06/2021

Thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đơn vị này vừa ra quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao (giai đoạn 1).

 Bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao
Phối cảnh tổng thể Trai Cung, đàn Nam Giao (Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế)

Dự án Bảo tồn, tu bổ di tích Đàn Nam Giao (giai đoạn 1) do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư với phạm vi dự án là 6.922m2.

Dự án sẽ tu bổ Trai cung chính điện với việc tháo dỡ nền, chân tảng đá Thanh; cân chỉnh, gia cường chân đá tảng; tu bổ nền, lát gạch Bát Tràng; tu bổ hệ thống bậc cấp; chống ẩm, chống mối cho công trình. Hạ giải toàn phần, tu bổ gia cố hệ khung gỗ; phục hồi hệ thống cửa, nội thất; sơn quang hoàn thiện. Phục hồi mái lợp ngói liệt Hoàng Lưu Ly; phục hồi các con giống gắn sành sứ, ô hộc bờ nóc, bờ quyết, cổ diềm bằng gạch chỉ, bả màu hoàn thiện.

Đối với  Tường thành sẽ  vệ sinh rêu mốc toàn bộ tường thành bên ngoài bao quanh khu vực Trai Cung; gia cường, gia cố đoạn tường bị nứt; phục hồi màu sắc tường; phục hồi tường thành bên trong khu vực Trai Cung Chính Điện bằng gạch vồ vữa tam hợp, bả màu hoàn thiện.

Cổng Tiền (cung môn), cổng Hậu sẽ vệ sinh rêu mốc toàn bộ cổng Tiền; tu bổ, phục hồi các chi tiết trang trí phần mái; phục hồi màu sắc cổng; tu bổ nền lát gạch Bát Tràng; tu bổ bậc cấp lát đá Thanh, con giống bậc cấp; tu bổ phục hồi 3 cánh cổng thượng song hạ bản bằng gỗ nhóm II, hoàn thiện sơn son.

Cổng Tả Nội và cổng Hữu Nội, xây phục hồi cổng Tả Nội và cổng Hữu Nội bằng gạch vồ, vữa tam hợp; phục hồi các chi tiết trang trí phần mái; phục hồi màu sắc cổng; phục hồi cánh cửa cổng thượng song hạ bản bằng gỗ nhóm II, sơn son hoàn thiện.

Sân nền khuôn viên Trai Cung, tháo dỡ toàn bộ sân nền khuôn viên Trai Cung, gia cố lớp bê tông lót M100, vữa lót tam hợp, phục hồi sân lát gạch Bát Tràng. Xây bó vỉa bằng gạch vồ. Trồng cây xanh tạo cảnh quan trong khuôn viên Trai Cung.

Đối với hệ thống La thành, sẽ tôn tạo, phục hồi La thành hướng Tây; La thành hướng Đông sẽ tiếp tục nghiên cứu và sưu tập tư liệu, sẽ triển khai thực hiện sau khi có đầy đủ cơ sở cho việc tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế nhằm đảm bảo yêu cầu về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định.

Dự án sẽ thiết kế mới hệ thống điện chiếu sáng nhằm phát huy tối đa các giá trị nghệ thuật của công trình; thiết kế hệ thống PCCC; tôn tạo cảnh quan sân vườn.

Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023.

 

 

 

 


Nguyên Phương

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng