Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc diễn ra từ ngày 20/4/2022 đến ngày 25/4/2022
09:08 | 03/03/2022

Ngày 02/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc diễn ra từ ngày 20/4/2022 đến ngày 25/4/2022
Ảnh minh họa (internet)

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 được tổ chức thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 4/2022; các hoạt động hưởng ứng trọng tâm được tổ chức từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022.

Cụ thể, bên cạnh việc tổ chức Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc (Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 25/4/2022) tại khuôn viên các đơn vị phát hành ấn phẩm trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch triển khai các hoạt động như: Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Đầu tư, trao tặng tủ sách và phát động quyên góp sách cho các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trong hệ thống trường học; Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc trong hệ thống thư viện; Tổ chức Ngày sách  và Văn hóa đọc Việt Nam tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể.

Kế hoạch nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, tiếp tục kế thừa, phát huy thành công của các kỳ tổ chức Ngày Sách Việt Nam, huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển văn hóa đọc tại cộng đồng; xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

 

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng