Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Họp báo thông báo nội dung kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2016
08:16 | 06/07/2022

Chiều ngày 05/07, tại Hội trường UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi họp báo thông báo về nội dung kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2016. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân chủ trì cuộc họp.

Họp báo thông báo nội dung kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2016
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân chủ trì cuộc họp.

Tại buổi họp báo, Thường trực HĐND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm của tỉnh; kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2022 và dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII.

Theo đó, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII dự kiến tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ 6 tháng đầu năm 2022; kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các dự thảo nghị quyết theo chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021 và báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023 và Nghị quyết về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi họp báo


UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét các báo cáo thường kỳ như: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2022; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 3,... Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 21 dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công sẽ thẩm tra các nội dung nói trên. Các cơ quan như: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân sân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh sẽ báo cáo về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh xem xét thông qua 25 dự thảo nghị quyết. Trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và được đông đảo cử tri quan tâm như: Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII; mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 - 2023; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021 ; Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh ; phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án trên địa bàn tỉnh,…

Dự kiến tại kỳ họp sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp phiên Khai mạc và Phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.

 

 

 

 

 

Phương Anh

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng