Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
09:06 | 14/03/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ảnh minh họa (internet)

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 4/2023; các hoạt động hưởng ứng trọng tâm được tổ chức từ ngày 16/4/2023 đến hết ngày 30/04/2023. Theo đó, nội dung thực hiện gồm những hoạt động sau:

Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn” sẽ diễn ra vào lúc 08h00, ngày 16 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh, 41 Hùng Vương, thành phố Huế.

Hội Sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 diễn ra vào 09h00, ngày 16 tháng 4 năm 2023 đến 17h00 ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh, 41 Hùng Vương, thành phố Huế.

Đầu tư, trao tặng tủ sách và phát động quyên góp sách cho các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2023, đơn vị thụ hưởng:  Ủy ban nhân dân xã Hồng Thủy, huyện A Lưới.

Bên cạnh đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trong hệ thống trường học vào tháng 4/2023

Ngoài ra,  các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam với các hình thức phù hợp, ưu tiên các hình thức phục vụ lợi ích cộng đồng như: quyên góp sách tặng các đơn vị, địa phương khó khăn; đem sách phục vụ người bệnh, người cao tuổi, người khuyết tật…; tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu mục đích, ý nghĩa của việc triển khai Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế.

 

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng