Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20/10/2023.
15:58 | 18/10/2023

Thường trực HĐND tỉnh vừa có thông báo về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20/10/2023.
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII thông qua 9 nội dung quan trong

Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2023 (thứ Sáu), họp phiên trù bị vào lúc 7h50' và khai mạc vào lúc 8h00' tại Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, quyết định thông qua các nội dung về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu;  Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên (Tỉnh lộ 6B), huyện Phong Điền; Bổ sung loại khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại các mỏ đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025;  Quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt cho tổ chức cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đập La Ỷ, huyện Phú Vang (nay là thành phố Huế).

Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023; Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;…
 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng