Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Hội nghị Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh năm 2024
08:45 | 04/01/2024

Sáng ngày 03/01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2024. Tham dự hội nghị có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Hội nghị Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh năm 2024
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Do vậy, các cấp, các ngành, địa phương phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Hội nghị


Đối với các nhiệm vụ, giải pháp sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 38/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ với trọng tâm là tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đề án, quy hoạch quan trọng, đặc biệt là Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, tỉnh sẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phân bổ, bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách nhà nước. Phát triển văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại…

Khen thưởng các đơn vị dẫn đầu trong chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, địa phương năm 2023


Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trình bày quyết định triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó tỉnh sẽ tập trung hoàn thành các chương trình, đề án phục vụ mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực kinh tế. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử, thông minh…; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, quyết tâm đưa huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo Quốc gia, hoàn tất các tiêu chí, thủ tục trước quý III/2024; xây dựng, phát triển huyện Phong Điền thành thị xã.

Trong năm 2024 phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP 8,5-9,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.000 USD. Duy trì và nâng cao vị thứ xếp hạng PCI nằm trong top 5 và thuộc vào “nhóm tốt” của cả nước. Hoàn thành dự toán thu ngân sách trên địa bàn đạt 11.789 tỷ đồng, tăng 7,2% so với dự toán địa phương năm 2023; phấn đấu thực hiện thu ngân sách đạt 12.320 tỷ đồng. Phấn đấu đón khoảng 3,5 - 4 triệu lượt, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 65-70%; tổng thu từ du lịch khoảng 8.000 - 9.000 tỷ đồng…

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng đã tập trung thảo luận, nêu ý kiến về một số vấn đề quan trọng nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại để thực hiện tốt nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận, biểu dương những thành quả trong năm 2023 mà tỉnh đã đạt được. Đồng thời, lưu ý, năm 2024 là năm tăng tốc để đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, ngay từ đầu năm, các sở, ngành, địa phương cần tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc của các dự án, giải phóng năng lực sản xuất, tăng khả năng tiếp cận dự án. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính bởi đây là vấn đề hết sức quan trọng. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, tập trung ở các vấn đề nhạy cảm. Ngoài ra, cần đẩy mạnh triển khai 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, đặc biệt chú ý đến công tác giảm nghèo ở A Lưới. Bên cạnh đó, cần có những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh; kiềm chế tệ nạn xã hội và ma túy.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện năm 2023; công bố đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, địa phương năm 2023; ký kết biên bản liên tịch thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh năm 2024; tuyên dương và khen thưởng các đơn vị, cá nhân; trao chứng nhận cho các doanh nghiệp xuất sắc năm 2023.

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng