Kinh tế và phát triển
Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường năm 2017
21:52 | 26/01/2017


Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã năm 2017 theo yêu cầu của dự án LRAMP.

Theo đó, tổng số Km được bảo dưỡng thường xuyên (BDTX) là 1.205,35 Km, trong đó: Đường tỉnh: 440 Km; Đường Huyện: 336,67 Km; Đường xã:  428,68 Km. Tổng kinh phí BDTX là 17.426 triệu đồng, trong đó: Đường tỉnh: 10.252 triệu đồng; Đường huyện:  6.531 triệu đồng; Đường xã: 643 triệu đồng.

 

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng