Kinh tế và phát triển
Dự kiến sẽ có 52 đường tại thị xã Hương Thủy được đề nghị đặt tên mới (đợt 2 năm 2011)
11:07 | 14/07/2011
Vừa qua, tại cuộc họp do ông Ngô Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì, UBND tỉnh đã thống nhất trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới thông qua Đề án đặt tên đường tại thị xã Hương Thủy đợt 2 năm 2011, với 52 đường được đề nghị đặt tên mới và 2 đường được đề nghị điều chỉnh nối dài.
Dự kiến sẽ có 52 đường tại thị xã Hương Thủy được đề nghị đặt tên mới (đợt 2 năm 2011)
Cầu vượt thuộc phường Thủy Dương
Theo dự thảo Đề án đặt tên đường tại thị xã Hương Thủy đợt 2 năm 2011, trong tổng số 54 đường được đề nghị điều chỉnh và đặt tên mới có 2 đường được đề nghị chỉnh lý, nối dài đó là đường Nguyễn Tất Thành và đường Trưng Nữ Vương.

Diện mạo đô thị Hương Thủy


Cùng với 2 đường được đề nghị chỉnh lý, nối dài, theo dự thảo Đề án nói trên, có 52 đường được đặt tên mới tại các phường của thị xã Hương Thủy, trong đó phường Phú Bài có 04 đường; phường Thuỷ Dương có 10 đường; phường Thuỷ Phương có 14 đường; phường Thuỷ Châu có 15 đường; phường Thuỷ Lương có 09 đường.

Cũng trong nội dung này, theo đề nghị của giới văn nghệ sĩ Huế, nên đặt tên con đường mang tên nhà thơ Phùng Quán cho con đường từ Quốc lộ 1A dẫn vào khu mộ của nhà thơ Phùng Quán.
 

Lương Diệu Hiền
Các bài mới
Các bài đã đăng