Những khoảnh khắc
Cuộc thi ảnh nghệ thuật: Huế - Những góc nhìn mới
10:27 | 31/01/2012

 

 

Cuộc thi ảnh nghệ thuật: Huế - Những góc nhìn mới
Giải ba: "Vịnh đẹp Lăng Cô" - Ảnh: Đồng Minh Đống (Huế)

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng