Khảo cổ
Tìm thấy một văn bản có liên quan đến An Nam Phật Học Hội
15:07 | 08/01/2015

HỒ VĨNH

Mới đây trong đợt đi nghiên cứu thực tế tại phố cổ Gia Hội thành phố Huế, chúng tôi đã tìm thấy một văn bản được viết bằng cả chữ Hán lẫn chữ Quốc ngữ trên giấy trắng dày, khổ 50x65cm.

Tìm thấy một văn bản có liên quan đến An Nam Phật Học Hội

Cuối văn bản có đóng dấu đỏ hình bầu dục, sát viền mép ngoài có khắc chữ Quốc ngữ: “An Nam Phật Học Hội”; vòng trong khắc năm chữ Hán: “An Nam Phật Học Hội”, nội dung văn bản đã dịch nguyên văn như sau:

An Nam Phật Học Hội. Đại Nam Bảo Đại Hoàng Đế Danh Dự Chánh Hội Trưởng”.

Mục đích của An Nam Phật Học Hội là liên hiệp các thiện tín để chung trí khảo cứu Phật lý, chung lòng quy ngưỡng Phật pháp, chung sức hoằng dương Phật giáo.

Nay bà Nguyễn Thị Bờ pháp danh Nguyên Chơn thấu hiểu mục đích ấy phát nguyện vào hội nên bổn hội chứng nhận là Thiệt thành hội viên và xin chúc kiên cố bồ đề tâm hầu mong cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo
”.

Huế, ngày 19 tháng 9 năm 1937
Chánh Hội trưởng
(đã ký)
Đóng dấu: An Nam Phật Học Hội
Số hiệu: 1332

Căn cứ vào văn bản thì bà Nguyễn Thị Bờ chính thức được kết nạp vào Hội An Nam Phật Học năm 1937.

H.V
(SDB15/12-14)
 

Các bài mới
Các bài đã đăng