Thơ xứ Huế
Chiều Huế nhớ Trịnh Công Sơn
10:21 | 20/05/2008
...Ngày ơi ngày ngày  mong manh quá Người bỏ ta đi hạ trắng rồi...

Chiều mong manh quá nắng vàng ơi
Lá hát đời sông tóc trắng trời
Thân gầy bóng đổ dài phương gió 
Người thôi thoáng chốc đã mù khơi

Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ...
Hàng cây long não lóng lánh lời
Tình tơ non thế chan chứa thế
Chuông nguyện bên trời Phú Cam rơi...

Mắt ướt ai ngồi không quán vắng
Nghe mình thập thững dắt hồn đi
Vào cõi u minh trong suốt tắm
Đời say ấm lạnh khúc tình chia
           
Ngày ơi ngày ngày  mong manh quá
Người bỏ ta đi hạ trắng rồi
Xin níu sợi chiều giăng Bến Ngự
Chú dế du ca đã cất lời...
                   Huế, chiều 4-4-2001

NGÔ MINH
(nguồn: TCSH số 147 - 05 - 2001)
Các bài mới
Các bài đã đăng
Trăng lạnh (22/04/2008)
Góc khuất Huế (22/04/2008)
Sương vọng (17/04/2008)
Đề ảnh (26/03/2008)
Nước giếng (21/03/2008)