Thơ xứ Huế
Cực chẳng đã
08:27 | 21/09/2017


PHAN ĐẠO

Cực chẳng đã
Ảnh: internet

Cực chẳng đã

Dài đi mưa khuya hè cháy khét giấc vui ơi
Công viên nghĩ suy
Giờ
Toàn
Rong rêu
Cỏ cây
Facebookers

Gió từ sông thinh lặng
Gõ bàn phím mà dã dượi
Bởi căn bệnh nan y thời số hóa
Like dương (+) sợ virút thích - (âm)

Sa mạc lớn dần em có biết trong tim ta tim mẹ tim thầy

Ôi

Sa mạc lớn dần từ loài sói lang công nghệ
Miệng mồm tanh tưởi trắng đen

Ước chi mưa là
Cồn huyền sử
Để anh say suốt ngày đêm
Quên văn phạm cõi lưu đày

Anh sẽ chải tóc mưa suốt bốn hay năm hay ngàn triệu mùa thanh tẩy
Dọc
Dòng
Trang

Vâng
Em
Bầy đàn

Mình lại nghĩ
Không nơi nào sáng như bệnh viện tâm thần phân liệt chữ câu
Bởi
+
Hay
-
x
Hay
:
Rồi cũng là
Rô bô
Đồng phục

Có gã tâm thần
Rủ anh đi đập vỡ toang
Đèn nê ông đơn sắc
Khắp hành tinh loài rỗng ruột chen chúc nhau trên internet chầy lười

Khuya
Tôi đi dọc hành lang thương ghét của bệnh viện cuộc người
03g

Khói hương cùng mưa mặc cả

Mẹ trở lời
Mình trở mộng
ABC trở nghĩa
... ... ...

Về thôi

Này

Mộng
Huyễn
Ảnh
Bào
(*)

---------------
(*) “Nhất thiết hữu vi pháp/ Như mộng huyễn bào ảnh”. (Kinh Kim Cang).


(TCSH343/09-2017)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng