Thơ xứ Huế
Mẹ
16:21 | 10/06/2008
Mỗi mùa hè con trở về thăm mẹMẹ tuổi cao như trái chín trên cây
Rồi mẹ ngủ giữa đôi bờ sinh tử
Ngực con cài hoa trắng từ đây.
23/3Âm lịch/2008

TIẾN THẢO
(nguồn: TCSH số 232 - 06 - 2008)
Các bài mới
Các bài đã đăng
Đêm Huế (10/06/2008)
Cơm quê (10/06/2008)
Huế ơi! (09/06/2008)
Thơ với thẩn (06/06/2008)
Ký ức mẹ (06/06/2008)