Giá sách Sông Hương
Kỷ niệm 30 năm TCSH (1983 - 2013)
Tạp chí Sông Hương trong xu thế nghệ thuật mới

Thực tiễn sáng tạo nghệ thuật luôn luôn biến đổi cùng với sự thức nhận tri thức khách quan và tâm thức sáng tạo của người nghệ sĩ. Sáng tạo là tìm ra cái mới, cái mới nằm trong nhận thức, trong quan niệm, trong cách chúng ta nhìn vào sự vật và nhìn vào chính mình.

Sông Hương trước đây, Sông Hương bây giờ

LTS: Từ Tổng Biên tập đầu tiên cho đến Tổng Biên tập đương nhiệm, Tạp chí Sông Hương đã chuyển giao qua 7 thời kỳ. Có thể nói mỗi “thuyền trưởng” đều để lại một dấu ấn riêng. Nếu sự thăng là mặt nổi trội hiển nhiên thì sự trầm nhiều lúc vẫn được độc giả hoan nghênh ghi nhận. Những cảm nhận và ý kiến của hai nhà văn nguyên Tổng Biên tập của Sông Hương dưới đây phần nào dẫn ra mặt mạnh và yếu của tạp chí xưa và nay. Qua đó, lớp kế cận nhận thấy trọng trách khá nặng nề mà họ được giao phó.

Tạp chí Sông Hương & Bản lĩnh văn hóa

KỶ NIỆM 30 NĂM TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG RA SỐ BÁO ĐẦU TIÊN (1983 - 2013)

TÔ NHUẬN VỸ

Trang 2/2