Ca khúc
Chút tình Lăng Cô
Nhạc: TRẦN TÔN
Phỏng thơ: NGUYỄN THIỀN NGHI
Về với Lăng Cô
Nhạc: PHẠM PHƯỚC NGHĨA
Thơ:  TRIỆU NGUYÊN PHONG
Phố mới!
Nhạc: HUY CHU
Thơ:  VIỆT QUANG
Ánh trăng trên sông Hương


Nhạc và lời: TÚ MINH

Mẹ ơi! Lăng Cô
Nhạc: ĐOÀN PHƯƠNG HẢI
Lời:    NGÔ CÔNG TẤN
Con sông huyền thoại
Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: NGUYỄN TRỌNG TẠO
Chia
Nhạc: LÊ MẠNH THỐNG
Thơ:  NGUYỄN TRỌNG TẠO
Sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng
Nhạc: NGUYỄN TƯ TRIỆT
Thơ:   PHAN NHƯ
Chiều Hương Thọ
Nhạc: VĂN ĐÌNH
Ý thơ: TRIỆU NGUYÊN PHONG
Trăng và Quỳnh
Nhạc: PHẠM XUÂN THÍCH
Thơ: NGUYỄN KHOA NHƯ Ý
Chị tôi
Nhạc: LÂM MINH ĐỨC
Thơ:  ĐỖ TRUNG LAI
Lời thề Vị Xuyên


Nhạc và lời: TRẦM TÍCH

Mừng em - Ngày 8 tháng 3
Nhạc và lời: TRƯƠNG KIM HÙNG
          (Tặng N.T.K.A)
Phố bình yên


Nhạc và lời: MAI ÁNH

Tâm Xuân

Nhạc: VÕ PHƯƠNG ANH LỢI
Lời:    PHẠM THIÊN THƯ

Tuổi hồng ước mơ

Nhạc: NGUYỄN QUANG THẮNG
Phỏng thơ: GIANG HỒNG

Bạn ơi biết không

Nhạc và lời: TRIỆU VĂN TRỌNG

Mưa Huế
Nhạc: THU THỦY
Thơ:   TRẦN HỮU HOÀNG
Cơm Hến
Nhạc: TRẦM TÍCH
Thơ:   HỒ ĐĂNG THANH NGỌC
Nhớ Huế
Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:  TRƯỜNG THẮNG
Trang 6/15
1 ...4 5 67 8 ...15