Ca khúc
Chờ mong
08:42 | 25/04/2023


Nhạc: Nguyễn Trọng Quý
Thơ:   Bích Hà

Chờ mong
Ảnh: nhacxua.vn(TCSH48SDB/03-2023)

 

 

Các bài mới
Tình Bolero (05/07/2024)
Người về (03/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Mùa xuân (19/04/2024)
Khúc ru (01/04/2024)
A Roàng mãi xanh (08/03/2024)
Các bài đã đăng
Mẹ (18/04/2023)
Huế ru (10/03/2023)
Nón (16/02/2023)
Giấc mơ Huế (10/02/2023)