Giá sách Sông Hương
Một thoáng Mỹ Thuật đương đại Huế
Chuyên đề: MỘT THOÁNG MỸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI HUẾ
09:58 | 01/09/2016
Chuyên đề: MỘT THOÁNG MỸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI HUẾ
"Dấu xưa" - Mực đen trên canvas của HS Nguyễn Thiện Đức

Nguồn gốc nghệ thuật không phải nảy sinh do yếu tố siêu nhiên cách xa đời sống con người. Với 700 năm hình thành và phát triển, văn học nghệ thuật xứ Huế đã luôn gắn rất chặt với thiên nhiên và con người xứ Huế. Mỹ thuật Huế vì vậy, đã khởi đi từ tâm thức Huế, từ trong trái tim những họa sĩ mà tổ tiên của họ là những kiến trúc sư đại tài, và hết sức minh triết khi trong quá trình tồn sinh đã luôn gắn bó mật thiết với thiên nhiên để nuôi dưỡng tâm hồn.

Các thế hệ đã nối tiếp nhau tạo nên dòng chảy mỹ thuật Huế luôn sinh động và luôn ắp đầy phù sa sáng tạo. Các họa sĩ đương đại Huế cũng đã tiếp tục khẳng định vị trí toàn quốc của mỹ thuật Huế. Hơn nữa, đã có những họa sĩ dấn thân tiếp cận những khuynh hướng sáng tạo mới, với nhiệt tâm đưa nền mỹ thuật Huế ra với thế giới hiện đại. Lịch sử nghệ thuật thế kỷ 21 đang tiếp tục câu chuyện về những khả thể vô hạn và về cuộc tìm kiếm những tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn này mới ra đời thì bị tiêu chuẩn khác hơn vượt qua. Họ đã đang trên đường với những bước chân khám phá…

Trước đây, Sông Hương đã từng giới thiệu các giá trị mỹ thuật Huế, trong đó đã tổ chức các chuyên đề về họa sĩ Bửu Chỉ, họa sĩ Đinh Cường… là những tên tuổi lớn của mỹ thuật Huế.

Và lần này, Sông Hương mạnh dạn tổ chức chuyên đề “Một thoáng mỹ thuật Huế đương đại”.

Chuyên đề ở Sông Hương số đặc biệt này sẽ nhắm đến những vấn đề chung: những thành tựu và trở lực, những góc nhìn suy tư về mỹ thuật Huế đương đại, nữ họa sĩ đương đại Huế, thị trường mỹ thuật ở Huế… Bên cạnh đó, những bài viết về một tên tuổi hội họa Huế như Tôn Thất Đào - người thầy của nhiều thế hệ họa sĩ Huế; những họa sĩ không phải gốc Huế nhưng gắn bó với Huế: họa sĩ Lê Thành Nhơn, họa sĩ Tô Bích Hải, là những dấu nhấn khác của ký ức mỹ thuật Huế. Một bài viết khác về hội họa thế giới, như là cánh cửa mở mà trước đây, giới mỹ thuật Huế ít nhiều đã bước vào và đã thăng hoa…

Chuyên đề này vì vậy, vẫn là một chuyên đề còn để ngỏ nhiều vấn đề cần tiếp tục trao đổi về sau.


Ban Biên Tập  
(SHSDB21/06-2016) 

Các bài đã đăng